Kungaparet och Kronprinsessparet vid Svenska Akademiens högtidssammankomst

Fredagen den 20 december närvarade Kungaparet och Kronprinsessparet vid Svenska Akademiens högtidssammankomst i Börshuset i Stockholm.

Drottningen, Kungen, Kronprinsessan och Prins Daniel vid Svenska Akademiens högtidssammankomst.

Drottningen, Kungen, Kronprinsessan och Prins Daniel vid Svenska Akademiens högtidssammankomst. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Vid årets högtidssammankomst installerades de fyra nya ledamöterna som valts in under hösten: författaren Tua Forsström, författaren Ellen Mattson, författaren Anne Swärd och filosofen Åsa Wikforss.

Svenska Akademiens högtidssammankomst hölls traditionsenligt i Börshuset i Gamla Stan, Stockholm.

Svenska Akademiens högtidssammankomst hölls traditionsenligt i Börshuset i Gamla Stan, Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Svenska Akademiens högtidssammankomst

Svenska Akademien grundades 1786 av kung Gustav III med uppgift att främja svenska språket och litteraturen. Sedan 1901 utser Akademien också Nobelpristagare i litteratur.

Svenska Akademien avslutar arbetsåret genom att fira sin högtidsdag med en offentlig sammankomst i Börssalen den 20 december klockan 17. Gustav III utfärdade noggranna scenanvisningar för ceremonin, vilka i allt väsentligt fortfarande följs.

H.M. Konungen är Svenska Akademiens höge beskyddare.