Kronprinsessparet och Prins Oscar tog emot granar på Kungliga slottet

Onsdagen den 18 december tog Kronprinsessan, Prins Daniel och Prins Oscar emot årets julgranar till Kungliga slottet.

Granöverlämningen skedde traditionsenligt i Östra slottsvalvet.

Granöverlämningen skedde traditionsenligt i Östra slottsvalvet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Sedan 1960-talet överlämnar studenter från jägmästarprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ett antal julgranar till Kungliga slottet. Kungsgranen har fått sitt namn efter denna tradition, den hette från början nordmannsgran.