Kungen informerades om operarenovering

Onsdagen den 11 december gav Kungen företräde för Birgitta Svendén från Kungl. Operan samt Kjell-Åke Averstad och Ingrid Eiken Holmgren från Statens fastighetsverk.

Kungen tillsammans med SFV:s generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren, operachef Birgitta Svendén och Kjell-Åke Averstad från SFV.

Kungen tillsammans med SFV:s generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren, operachef Birgitta Svendén och Kjell-Åke Averstad från SFV. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet informerades Kungen om det förslag till ny utformning av Kungl. Operan som presenterades i slutet av november.

Tidigast möjliga byggstart är 2023 om regeringen säger ja till Statens fastighetsverks hemställan om att genomföra projektet.

Kungl. Operan, som står på Gustav Adolfs torg i Stockholm, beställdes av kung Oskar II och stod klar 1898. På samma plats stod tidigare kung Gustav III:s operahus som användes 1782-1891.