Drottningen vid Silviahemmets certifiering av Familjeläkarna i Saltsjöbaden

Onsdagen den 11 december överlämnade Drottningen Stiftelsen Silviahemmets certifikat för kunskap om god demensvård till Familjeläkarna i Saltsjöbaden.

Drottningen delar ut Silviahemmets certifikat till Stefan Amér och Maria Amér som grundade Familjeläkarna år 2007.

Drottningen delar ut Silviahemmets certifikat till Stefan Amér och Maria Amér som grundade Familjeläkarna år 2007. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av Drottningen och har sedan starten verkat för att höja kunskap och kompetens inom demensområdet. Det görs bland annat genom regelbundna utbildningar för medarbetare i vård och omsorg, samt anhöriga.

I höst har cirka 40 läkare på företaget Familjeläkarna gått Silviahemmets utbildning som syftar till att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga.

Vid onsdagens ceremoni fick de anställda ta emot ett certifikat av Drottningen som ett bevis på genomförd utbildning. Certifikatet är giltigt i tre år, därefter förnyas det genom kompletterande utbildning av personal.

Familjeläkarnas äldrevård ansvarar för läkarinsatserna på cirka 70 äldreboenden i Stockholm, med totalt 7 000 patienter.

Drottningen tillsammans med Familjeläkarnas medarbetare som blivit certifierade.

Drottningen tillsammans med Familjeläkarnas medarbetare som blivit certifierade. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Om Stiftelsen Silviahemmet

Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av Drottningen och utöver utbildningar för medarbetare i vård och omsorg finns också en dagverksamhet på Drottningholm som är hjärtat i Silviahemmets verksamhet.