Prins Daniel träffade unga entreprenörer

Torsdagen den 5 december besökte Prins Daniel Karlskrona för att träffa unga entreprenörer från Blekinge och Kalmar län vid Prins Daniels entreprenörsdag.

Prins Daniel i samtal med unga entreprenörer.

Prins Daniel i samtal med unga entreprenörer. Foto: Robert Nygren

Prins Daniel talar till deltagarna på entreprenörsdagen.

Prins Daniel talar till deltagarna på entreprenörsdagen. Foto: Robert Nygren

Runt 150 unga entreprenörer, elever och studenter var inbjudna till entreprenörs­dagen på Ericsson black box för att diskutera entreprenörskapets möjligheter och utmaningar, utbyta erfarenheter samt skapa inspiration och etablera nätverk.

Entreprenörerna Saeid Esmaeilzadeh, Lisa Lindström och Jarno Vanhatapio berättade om sina erfarenheter.

Entreprenörerna Saeid Esmaeilzadeh, Lisa Lindström och Jarno Vanhatapio berättade om sina erfarenheter. Foto: Robert Nygren

Saeid Esmaeilzadeh, Lisa Lindström och Jarno Vanhatapio, som alla tre är erfarna entreprenörer och inspiratörer inom Prins Daniels Fellowship, inledde dagen med att från scen intervjuas och dela med sig av sina erfarenheter.

Därefter hölls rundabordssamtal i mindre grupper där deltagarna fick diskutera sina frågeställningar och företagsutmaningar med deltagarna från Prins Daniels Fellowship.

Besöket i Karlskrona avslutades under landshövding Sten Nordins värdskap i länsresidenset.

Prins Daniels entreprenörsdag

Prins Daniels entreprenörsdag i Karlskrona var den andra regionala entrepre­nörs­dagen som arrangerades. Syftet med de lokala entreprenörs­dagarna är att nå fler entreprenörer utanför storstadsområdena. Dagen arrangerades tillsammans med Länsstyrelsen i Blekinge län, Founders Alliance och Ericsson.