Kronprinsessan vid hållbarhets­seminarium på Finlands­institutet

Måndagen den 2 december närvarade Kronprinsessan vid seminariet Har vi plats för plast i en hållbar framtid? på Finlands­institutet i Stockholm.

Kronprinsessan vid seminariet tillsammans med Finlands och Sveriges miljö- och klimatministrar Krista Mikkonen och Isabella Lövin.

Kronprinsessan vid seminariet tillsammans med Finlands och Sveriges miljö- och klimatministrar Krista Mikkonen och Isabella Lövin. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Vid ankomsten till Finlandsinstitutet togs Kronprinsessan emot av Anders Eriksson, direktör Finlandsinstitutet och Tove Ahlström, VD Global Utmaning

Ca 200 personer deltog i hållbarhetsseminariet på Finlandsinstitutet.

Ca 200 personer deltog i hållbarhetsseminariet på Finlandsinstitutet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Därefter inledde Kronprinsessan med ett tal där hon bland annat sa:

Kanske är du den som ska bestämma om ett nytt reningsverk för många miljarder kronor. Kanske ska du designa en ny förpackning på ditt företags mest sålda produkt. Eller så ska du bara bestämma vad du ska göra med barnens gamla leksaker – sälja, skänka eller återvinna?

Oavsett vilket så är du en beslutsfattare. Dina val – både de du gör och de du avstår från att göra – de spelar roll. I dag och för lång tid framöver.

H.K.H. Kronprinsessan

I sitt inledningstal sa Kronprinsessan att de beslut var och en tar idag spelar roll för framtiden.

I sitt inledningstal sa Kronprinsessan att de beslut var och en tar idag spelar roll för framtiden. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Bara 8 % av plasten i Sverige återvinns som ny plast

Vi människor får i oss mikroplaster motsvarande ett kreditkort i veckan, visar en forskningsrapport av Världsnaturfonden WWF. Forskare bedömer att vi inom en snar framtid har mer plast än fisk i våra hav.

I Sverige produceras ungefär 1,6 miljoner ton plastavfall varje år, men bara 8 % av detta återvinns och blir ny plast enligt Naturvårdsverket. Ett problem är också beroendet av fossila råvaror i tillverkningsprocessen av plast. Rätt använd är dock plasten ett värdefullt material i våra ekonomier, och tack vare sina goda egen­skaper rent av livsnödvändig, till exempel inom sjukvården.

Är det möjligt att leva ett plastfritt liv?

I både Sverige och Finland finns det strategier för att minska problemen med plastavfall. Finland har tagit fram en färdplan för en hållbar plastekonomi, medan den svenska regeringen i regeringsförklaringen skriver att havsmiljön ska stärkas och spridningen av mikroplaster bekämpas.

Kronprinsessan tillsammans med deltagare i seminariet ”Har vi plats för plast i en hållbar framtid?”.

Kronprinsessan tillsammans med deltagare i seminariet ”Har vi plats för plast i en hållbar framtid?”. Foto: Claudio Brescani/TT

möjligt att leva ett plastfritt liv, vilken framtid plasten har och om forskningen kommer att hitta miljövänliga alternativ.

Finlandsinstitutet

Finlandsinstitutet har tre huvudsakliga uppgifter. Institutet förmedlar och synliggör finsk kultur och finskt samhällsliv, främjar den sverigefinska minoritetskulturen och det finska språkets ställning i Sverige, samt knyter varaktiga relationer mellan Finland och Sverige.

Finlandsinstitutet i Stockholm har en livlig och mångsidig programverksamhet. Direktör sedan 2011 är Anders Eriksson.

Global utmaning

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som verkar för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Global Utmaning skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, civilsamhälle, förvaltning och politik där erfarenhets- och kunskapsutbyte ligger till grund för policyförslag som accelererar transformationen mot hållbara samhällen.

Organisationen grundades 2005 av Kristina Persson, som var arbetande ordförande för Global Utmaning tills hon blev utnämnd till statsråd (”Framtidsminister”) 2014. Ingmar Rentzhog är Global Utmanings ordförande sedan maj 2018 och VD sedan augusti 2018 är Tove Ahlström.