Kungen gav högtidliga audienser för nya ambassadörer

Torsdagen den 28 november lämnade fyra nyutnämnda utländska ambassadörer över sina kreditivbrev till Kungen i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans med Afghanistans sändebud i Sverige, ambassadör Abbas Noyan.

Kungen tillsammans med Afghanistans sändebud i Sverige, ambassadör Abbas Noyan. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Guineas ambassadör, sidoackrediterad till Stockholm med säte i Berlin, tas emot av Kungen.

Guineas ambassadör, sidoackrediterad till Stockholm med säte i Berlin, tas emot av Kungen. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Diana Wanjiku Kiambuthi från Kenya
  • Ambassadör Abbas Noyan från Afghanistan
  • Ambassadör Andrew Kwan Tiong från Singapore (sidoackrediterad från Singapore)
  • Ambassadör Mamadou Siradiou från Guinea (sidoackrediterad från Berlin)
Kungen välkomnar Kenyas ambassadör.

Kungen välkomnar Kenyas ambassadör. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Singapores ambassadör Andrew Kwan Tiong, sidoackrediterad till Stockholm från Singapore, hälsas välkommen av Kungen utanför audiensrummet.

Singapores ambassadör Andrew Kwan Tiong, sidoackrediterad till Stockholm från Singapore, hälsas välkommen av Kungen utanför audiensrummet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Under de fyra audienserna lämnade ambassadörerna över sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Kungen anländer till dagens ceremoni och hälsar på vaktchefen och slottsväbeln i Kungliga slottets östra valv.

Kungen anländer till dagens ceremoni och hälsar på vaktchefen och slottsväbeln i Kungliga slottets östra valv. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Ambassadörerna med följe färdas i Hovstallets vagnar uppför Slottsbacken vid Kungliga slottet.

Ambassadörerna med följe färdas i Hovstallets vagnar uppför Slottsbacken vid Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Ekipagen på väg in i Kungliga slottets södra valv.

Ekipagen på väg in i Kungliga slottets södra valv. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Text