Drottningen i möten med World Childhood Foundation

21–22 november deltog Drottningen i World Childhood Foundations årsmöte och internationella möte på Kungl. Slottet.

Drottningen inleder World Childhood Foundations årsmöte i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Drottningen inleder World Childhood Foundations årsmöte i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

World Childhood Foundation grundades av Drottningen 1999 och arbetar för att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn.

I år firar World Childhood Foundation 20 år.

I år firar World Childhood Foundation 20 år. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

På torsdagen hölls organisationens årsmöte i Bernadottebiblioteket och på plats fanns styrelser och anställda från Childhoods kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.

Vid Childhoods årsmöte deltog representanter från Childhoods kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.

Vid Childhoods årsmöte deltog representanter från Childhoods kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Drottningen inledde årsmötet med att hälsa alla välkomna och därefter presenterade de olika länderna sina arbeten och aktiviteter under det gångna året. Tillsammans diskuterade de sedan Childhoods globala strategi för 2020–2022. Mötet avslutades med samtal om barns säkerhet på nätet.

Under eftermiddagen deltog Drottningen också i styrelsemöte med Childhood Tyskland.

På torsdagkvällen hölls en middag o Prins Bertils våning på Kungliga slottet med anledning av Childhoods 20-årsjubileum.

International Council

Fredagen den 22 november deltog Drottningen i World Childhood Foundations International Council-möte. Vid dessa samverkansmöten som hålls några gånger per år deltar representanter från Childhoods fyra systerstiftelser belägna i Sverige, Brasilien, USA och Tyskland då man får möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera frågor som är gemensamma.

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.