H.M. Konungens råd för mark- och byggnadsfrågor

Måndagen den 18 november hölls ett möte i H.M. Konungens råd för mark- och byggnadsfrågor. Kungen är ordförande i rådet.

Kungen hälsar på deltagarna i rådets sammanträde.

Kungen hälsar på deltagarna i rådets sammanträde. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under sammanträdet gav Ulf Broberg och Linda Abrahamsson från Trafikverket en presentation om projektet Ostlänken, framför allt gällande järnvägen intill Tullgarns slott.

Mötet tog också upp trafik- och stadsmiljöfrågor i Gamla stan och Stockholms stads miljö- och klimatarbete.

H.M. Konungens råd för mark- och byggnadsfrågor samlar ett antal olika kompetenser inom mark- och byggfrågor. Rådet informerar Kungen i frågor som rör mark och byggnader inom den kungliga dispositionsrätten.

Mötet tog bland annat upp Stockholms stads miljö- och klimatarbete.

Mötet tog bland annat upp Stockholms stads miljö- och klimatarbete. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Rådets ledamöter

Kungen är ordförande i rådet och ledamöter är:

  • Riksmarskalk Fredrik Wersäll
  • Ståthållare Staffan Larsson
  • Landshövdingen i Stockholms län Sven-Erik Österberg
  • Riksdagsdirektör Ingvar Mattsson
  • Akademiråd Per Hedenqvist, Kungl. Vetenskapsakademien
  • Generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren, Statens fastighetsverk
  • Riksantikvarie Lars Amréus
  • Stadsdirektör Magdalena Bosson
  • Sekreterare Johan Lundgren