Kronprinsessparet gav företräde för Polisens underrättelseavdelning

Fredagen den 15 november gav Kronprinsessan och Prins Daniel företräde för polismästare Linda Staaf från underrättelseavdelningen vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning.

Kronprinsessparet och polismästare Linda Staaf.

Kronprinsessparet och polismästare Linda Staaf. Foto: Kungl. Hovstaterna

På plats informerade polismästare Staaf om den särskilda händelsen som har som mål att minska skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer, gripa och lagföra personer i kriminella nätverk, öka vapenbeslagen samt öka tryggheten hos allmänheten.

Linda Staaf är biträdande kommenderingschef för Polisens nationella särskilda händelse ”Rimfrost”.