Kronprinsessan besökte Amfibieregementet

Fredagen den 15 november besökte Kronprinsessan Amfibieregementet (Amf 1) på Berga i Stockholms skärgård.

Kronprinsessan besöker Amfibieregementet.

Kronprinsessan besöker Amfibieregementet. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Amfibieregementet är en del av Försvarsmakten och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. På plats fick Kronprinsessan besöka och ta del av några av regementets verksamheter.

Kapellet

I traditionshuset Vanheim besökte Kronprinsessan regementets kapell där det finns minnestavlor över de som omkommit i tjänsten. På plats tände Kronprinsessan ett ljus för att hedra deras insatser.

Kapellet i traditionshuset Vanheim.

Kapellet i traditionshuset Vanheim. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Dykutbildning

I Berga utbildar amfibieregementet dykare vars uppgift är att bland annat bärga föremål, rekognosera, röja minor och oskadliggöra ammunition i vatten och på land. Kronprinsessan fick information om utbildningen och en demonstration av attackdykarna och amfibiedykarna visade hur de arbetar vid omhändertagande av skadade.

Anfall

Besöket avslutades med att Kronprinsessan följde med vid en anfallsövning. Under övningen användes regementets stridsbåt 90 HSM.

Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Amfibieregementet

Amfibieförband har med olika vapensystem förmågan att verka i fyra dimensioner, i och under vattenytan, på land och i luften och kan därmed utöva kontroll över kustområden. För att uppnå kontroll används kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem. Med hjälp av snabbgående båtar såsom stridsbåtar, trossfärjor och svävare uppnår förbandet en god rörlighet.