Drottningen i Vatikanen på konferens om barns säkerhet på nätet

Den 14–15 november är Drottningen i Vatikanen för att delta i en konferens om barns säkerhet på nätet.

Drottningen och Påve Franciskus i Sala Clementia i Vatikanen.

Drottningen och Påve Franciskus i Sala Clementia i Vatikanen. Foto: Servizio Fotografico Vaticano

Vid konferensen Promoting Digital Child Dignity From Concept to Action deltar representanter från cirka 80 internationella organisationer, digitala företag, politiker, jurister och religiösa ledare. Tillsammans diskuterade de bland annat hur man kan skydda barn från sexuella övergrepp på nätet.

Drottningen inledde konferensen med ett tal:

The child who has suffered abuse. The child who is at risk. The child who was robbed of its childhood, and instead carries guilt and shame. It is for this child, ladies and gentlemen, that we are here today. And I am honoured to have this opportunity to speak to you.

H.M. Drottningen

Drottningen håller tal på konferensen "Child Dignity in the Digital World" i Vatikanen.

Drottningen håller tal på konferensen "Child Dignity in the Digital World" i Vatikanen. Foto: Digital Child Dignity

Innan konferensen togs Drottningen emot av Påven i en audiens.

Konferensen arrangeras av Påvliga vetenskapsakademien, Child Dignity Alliance och The Interfaith Alliance for Safer Communities.

Besök tillsammans med Childhood

Drottningen genomför besöket inom ramen för sitt engagemang i World Childhood Foundation, som Drottningen grundade 1999. Organisationen arbetar för att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA och ger stöd till ungefär 100 projekt i länder över hela världen.