Kronprinsessparet besökte Brå

Torsdagen den 14 november besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Brottsförebyggande rådet (Brå) i Stockholm. Syftet med Kronprinsessparets besök var att få uppdaterad information om brottsutvecklingen i Sverige och kunskap om forskning relaterad till socialt utsatta områden samt det brottsförebyggande arbetet.

Kronprinsessparet på Brottsförebyggande rådets kontor i Stockholm.

Kronprinsessparet på Brottsförebyggande rådets kontor i Stockholm. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Vid ankomst togs Kronprinsessparet emot av tillförordnade generaldirektören Björn Borschos och stabschefen Anna Westphalen, som båda gav en övergripande presentation kring Brås verksamhet.

Fördjupad information om brottsutvecklingen i landet

Därefter presenterade Thomas Hvitfeldt och Jonas Öberg resultat från den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) samt om utvecklingen av dödligt våld i Sverige.

Senare under besöket mötte Kronprinsessparet Daniel Vesterhav, Karin Svanberg och Johanna Skinnari som informerade om aktuell forskning relaterad till socialt utsatta områden samt om brottsförebyggande arbete på dessa platser.

Om Brå

Brottsförebyggande rådet är en myndighet under Justitiedepartementet och har bland annat till uppgift att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete. Myndigheten producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete.