Kungaparet och Kronprinsessparet vid seminarium om teknik och hållbarhet

Tisdagen den 12 november närvarade Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel vid ett seminarium som arrangerades på Kungliga slottet med anledning av Kungl. Ingenjörs­vetenskapsakademiens 100-årsjubileum. Inbjudna talare föreläste och samtalade om de förändringar som måste ske för att uppnå ett hållbart samhälle.

Kungaparet och Kronprinsessparet anländer till Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Kungaparet och Kronprinsessparet anländer till Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien firar i år 100 år och verkar för en positiv samhällsutveckling genom att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling.

Seminariet, som arrangerades av akademien, hölls i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet och inleddes av Kungen:

2019 marks the one hundred year anniversary of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Look at the history of Swedish engineering, and you will see a history of outstanding individuals and ideas; of constant innovation and development. A history to be proud of – and a strong foundation to build on for the future.

H.M. Konungen

Kungen håller tal i Bernadottebiblioteket.

Kungen håller tal i Bernadottebiblioteket. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Därefter samtalade och föreläste inbjudna professorer och experter om svenska tekniklösningar som kan bidra till en bättre resurshantering i världen, bland annat genom ny teknik inom kraftvärmeanläggningar, återvinning och batteriproduktion.

Kungen är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens beskyddare och Prins Daniel är dess hedersledamot.