Informationskonselj på Kungliga slottet

Måndagen den 4 november hölls informationskonselj på Kungliga slottet. Under konseljen informerar varje närvarande statsråd om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarar på frågor från Kungen.

Informationskonselj på Kungliga slottet.

Informationskonselj på Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Informationskonseljer hålls tre till fyra gånger om året. Kungen leder konseljen och även Kronprinsessan deltar i konseljerna.

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.