Prinsessan Madeleine vid 10-årsjubileet av Svenska kyrkan i Florida

Söndagen den 3 november närvarade Prinsessan Madeleine vid en familjegudstjänst på Svenska kyrkan i Florida i samband med församlingens 10-årsjubileum.

Prinsessan Madeleine i Svenska kyrkan, Florida.

Prinsessan Madeleine i Svenska kyrkan, Florida. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Svenska kyrkan i Florida har huvuddelen av verksamheten i staden Davie som ligger i södra Florida, men anordnar även gudstjänster i Boca Raton, Naples och Miami.

I samband med 10-årsjubileet närvarade Prinsessan Madeleine vid kyrkans familjedag med gudstjänst i Davie.

Gudstjänsten leddes av kyrkoherde Olof Olsson och kyrkans kör och barnkör framförde musik.

Gudstjänsten leddes av kyrkoherde Olof Olsson och kyrkans kör och barnkör framförde musik. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan finns i nästan 50 länder runt om i världen. På vissa platser finns en fast församling, som i Florida, på andra platser reser en svensk präst runt i landet och besöker regelbundet olika orter för gudstjänst, dop, personligt samtal eller kyrklig välsignelse över borgligt äktenskap.