Kungen gav företräde för Svenska Akademiens ständige sekreterare

Onsdagen den 30 oktober gav Kungen företräde för Mats Malm, Svenska Akademiens ständige sekreterare.

Kungen och Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm.

Kungen och Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

I samband med mötet bjöd Mats Malm formellt in Kungen, Akademiens höge beskyddare, till Svenska Akademiens högtidssammankomst. Den ständige sekreteraren presenterade också programmet för sammankomsten samt årets mottagare av det kungliga priset.

Svenska Akademien avslutar arbetsåret genom att fira sin högtidsdag med en offentlig sammankomst i Börshuset i Stockholm den 20 december.

Svenska Akademien

Svenska Akademien grundades 1786 av kung Gustav III med uppgift att främja svenska språket och litteraturen. Sedan 1901 utser Akademien också Nobelpristagare i litteratur.

Kungen är Svenska Akademiens höge beskyddare.