Kungen gav företräde för statsministern

Måndagen den 28 oktober gav Kungen företräde för statsminister Stefan Löfven på Kungliga slottet.

Kungen och statsminister Stefan Löfven.

Kungen och statsminister Stefan Löfven. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen träffar statsministern regelbundet för att informera sig kring aktuella ämnen.

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Det sker framförallt vid informationskonseljer som hålls tre till fyra gånger per år där Kungen, Kronprinsessan, statsministern och statsråden deltar.