Prins Daniel gav företräde för rektor från Singapore

Fredagen den 25 oktober gav Prins Daniel företräde för rektor Subra Suresh från Nanyang Technological University (NTU) i Singapore.

Prins Daniel gav företräde för NTU:s rektor på Kungliga slottet under fredagen. Prins Daniel gav företräde för NTU:s rektor på Kungliga slottet under fredagen.

Prins Daniel gav företräde för NTU:s rektor på Kungliga slottet under fredagen. Prins Daniel gav företräde för NTU:s rektor på Kungliga slottet under fredagen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Subra Surech är för tillfället i Sverige med anledning av Kungl. Ingenjörsakademiens (IVA) 100-årsjubileum och högtidssammankomst, som även Kungaparet och Prins Daniel närvarar vid under kvällen.

Prins Daniel och Subra Surech träffades tidigare i år när Prinsen besökte Singapore och NTU tillsammans med en delegation bestående av unga entreprenörer samt företagsledare, kopplade till Prins Daniels Fellowship. Syftet med resan var att få en inblick i det singaporianska företagsklimatet med fokus på start-up-företag och innovation.

Med på dagens företräde var även Jenny Nordlöw, projektledare vid Prins Daniels Fellowship.

 

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.