Prinsessan Sofia vid konferens om FN:s globala mål

Torsdagen den 24 oktober, på FN-dagen, närvarade Prinsessan Sofia vid en konferens om FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Under konferensen samtalade Prinsessan Sofia om de globala målen utifrån Prinsessans engagemang i Prinsparets stiftelse och Project playground.

Under konferensen samtalade Prinsessan Sofia om de globala målen utifrån Prinsessans engagemang i Prinsparets stiftelse och Project playground. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

FN:s globala mål är en agenda för hållbar utveckling med syfte avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen till år 2030.

På konferensen, som arrangerades av Entreprenörskaparforums filantropiska forum, diskuterade inbjudna gäster från organisationer och näringsliv hur arbetet med målen fortskrider. De lyfte bland annat frågor om hur politik och offentlig sektor arbetar för att nå målen, om ekonomiska, sociala och miljömässiga mål går ihop och hur företag levererar för att nå målen.

Under en punkt på konferensen samtalade dagens moderator, Pernilla Norlin, med Prinsessan Sofia från scen om de globala målen utifrån Prinsessans engagemang i Prinsparets stiftelse och Project playground.