Prins Daniel vid AI-seminarium

Torsdagen den 24 oktober närvarade Prins Daniel vid Kungl. Ingenjörsvetenskaps­akademiens seminarium Science & Society Forum.

Prins Daniel tillsammans med representanter från IVA, fr.v. akademisekreterare och vice vd Johan Weigeit, vd Tuula Teeri och preses Carl-Henric Svanberg.

Prins Daniel tillsammans med representanter från IVA, fr.v. akademisekreterare och vice vd Johan Weigeit, vd Tuula Teeri och preses Carl-Henric Svanberg. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Under dagen föreläste forskare, professorer och experter om artificiell intelligens (AI). De lyfte bland annat följande frågeställningar:

  • Hur kan AI bidra till utvecklingen av människors vardag utan att etiska gränser överskrids?
  • Hur ska AI tillämpas demokratiskt och transparent i en snabb samhällsförändring där spelplanen ännu är outforskad?
  • Den tekniska utvecklingen inom AI och robotik erbjuder lösningar på många samhällsproblem, men var går gränsen för vad som är etiskt försvarbart?
Seminarium på IVA:s konferenscenter i centrala Stockholm.

Seminarium på IVA:s konferenscenter i centrala Stockholm. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Om Kungl. Ingenjörs­veten­skaps­akademiens (IVA)

IVA bildades 1919 och är Sveriges näst yngsta akademi. 1916 diskuterades i riksdagen behovet av ett statligt forskningsinstitut med fokus på bränsle- och kraftfrågor. Uppdraget breddades dock snabbt till att omfatta all teknisk-vetenskaplig forskning och 1919 hade Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien sitt första möte i lokalerna på Grev Turegatan i Stockholm.