Drottningen vid 100-årsfirandet för Svenska sällskapet för medicinsk forskning

Fredagen den 18 oktober närvarade Drottningen vid Svenska sällskapet för medicinsk forsknings 100-årsjubileum på Nordiska museet i Stockholm. Drottningen. är sällskapets beskyddare.

Drottningen delar ut pris till Gonçalo Castelo-Branco, docent på Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska institutet.

Drottningen delar ut pris till Gonçalo Castelo-Branco, docent på Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska institutet. Foto: Leif Althin/Stella Pictures

Vid ankomsten till Nordiska museet togs Drottningen emot av sällskapets ordförande Mats Ulfendahl, vetenskaplige sekreterare Gunnar Schulte och kanslichef Ulf Westerberg.

Jubileumspriset till Dr. Gonçalo Castelo-Branco

Efter välkomsttal av Mats Ulfendal överlämnade Drottningen SSMF:s nyinstiftade jubileumspris på fem miljoner kronor till Dr. Gonçalo Castelo-Branco, docent på Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Gonçalo Castelo-Branco har tillsammans med sin forskargrupp arbetat med kommunikationen i hjärnan och ryggmärgen, det centrala nervsystemet och gjort upptäckter som kan leda fram till nya sätt att behandla sjukdomen multipel skleros, MS.

Juryns motivering lyder:

”Gonçalo Castelo-Branco har genom sin innovativa och kreativa forskning, med banbrytande frågeställningar och metoder, medverkat till ett paradigmskifte inom neurobiologi. Han påverkar och inspirerar den internationella forskningen kring hjärnans utveckling, gliaceller och multipel skleros.”

SSMF:s jubileumspris kommer från och med jubileumsåret 2019 att delas ut var femte år.

Efter prisutdelningen närvarade Drottningen vid SSMF:s jubileumsmiddag på Nordiska museet

Svenska sällskapet för medicinsk forskning

Svenska sällskapet för medicinsk Forskning (SSMF) är ett sällskap som med hjälp av donationer verkar för att främja medicinsk forskning. Drottning Silvia är sällskapets beskyddare.

SSMF grundades 1919 av ledande läkare, professorer och företagare i Sverige. Syftet var dels inriktat på att främja den medicinska forskningen, dels att upplysa allmänheten om forskningens relevans.

SSMF har tack vare generösa gåvor, främst i form av donationer och testamenten från privata givare, successivt kunnat öka stödet till svensk medicinsk forskning.