Prins Daniel delade ut anslag till forskning om plötsliga hjärtstopp

Torsdagen den 17 oktober närvarade Prins Daniel vid Hjärt-lungfondens Dag för genombrott och delade ut Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare.

Prins Daniel delar ut Hjärt-lungfondens forskningsanslag till Jacob Hollenberg, docent och specialistläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.

Prins Daniel delar ut Hjärt-lungfondens forskningsanslag till Jacob Hollenberg, docent och specialistläkare vid Södersjukhuset i Stockholm. Foto: SPA

Prins Daniel är Hjärt-lungfondens hedersordförande och delar årligen ut fondens forskningsanslag som består av sex miljoner kronor. Anslaget går till forskning som bedöms få stor betydelse för patienter.

I samband med årets prisutdelningen hölls föreläsningar om hjärt- och lungsjukdomar som Prins Daniel tog del av.

I år gick forskningsanslaget till Jacob Hollenberg, docent och specialistläkare vid Södersjukhuset i Stockholm, som forskar om plötsliga hjärtstopp. I sin forskning undersöker Jacob Hollenberg:

  • Är överlevnaden vid förenklad hjärt-lungräddning (HLR) med enbart bröstkompressioner lika bra som HLR med bröstkompressioner och inblåsningar?
  • Kan mobil positionering av frivilliga SMS-livräddare öka överlevnaden genom att minska tiden till användning av hjärtstartare?
  • Kan en ny unik metod med drönare utrustade med hjärtstartare korta tiden till defibrillering med hjärtstartare och öka överlevnaden?
Jacob Hollenberg forskar om plötsliga hjärtstopp.

Jacob Hollenberg forskar om plötsliga hjärtstopp. Foto: SPA

Om plötsligt hjärtstopp

  • Plötsligt hjärtstopp sker när hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör.
  • Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar att andas.
  • Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp. Endast cirka 600 av dem överlever.
  • Hjärt-lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 människor per år.