Kronprinsessan besökte plaståtervinningscentral i Motala

Torsdagen den 17 oktober besökte Kronprinsessan Europas största sorteringsanläggning för plastförpackningar som ligger i Motala.

Plaståtervinningscentralen i Motala har kapacitet att sortera ut 20 ton plastförpackningar per timme.

Plaståtervinningscentralen i Motala har kapacitet att sortera ut 20 ton plastförpackningar per timme. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Plaståtervinningscentralen drivs av Svenska plaståtervinning och sorterar olika plastsorter med helt automatiserad teknik för att säkerställa att så mycket som möjligt kan användas till nya plastprodukter.

Kronprinsessan fick en rundvandring på anläggningen ledd av Svensk plaståtervinnings VD Mattias Philipsson.

Kronprinsessan fick en rundvandring på anläggningen ledd av Svensk plaståtervinnings VD Mattias Philipsson. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Svensk plaståtervinning arbetar tillsammans med flera andra aktörer för att nå målet om att 55 procent av alla plastförpackningar i Sverige ska återvinnas år 2025. För att nå dit arbetar Svensk plaståtervinning på att få alla att källsortera, och producenter att designa förpackningar så att de blir återvinningsbara.

Kronprinsessan fick under besöket på plaståtervinningscentralen se en utställning som visar hur vägen från förbrukad plastförpackning till ny plastprodukt ser ut.

Kronprinsessan fick under besöket på plaståtervinningscentralen se en utställning som visar hur vägen från förbrukad plastförpackning till ny plastprodukt ser ut. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Om plaståtervinning

  • Varje år tillverkas 200 000 ton plastförpackningar till den svenska marknaden.
  • Plast som samlas in sorteras utifrån plastsort och färg på återvinningscentralen.
  • Sorterad plast skickas vidare till köpare som tillverkar nya förpackningar eller andra plastprodukter.
  • Plast som inte återvinns bränns och blir till energi.

Om plaståtervinnings­centralen i Motala

  • Har kapacitet att sortera ut 20 ton plastförpackningar per timme
  • Har en utsorteringsgrad på 90 % och en renhetsgrad på över 95 %
  • Kan sortera ut 10 olika plastfraktioner
  • Får ut dubbelt så mycket återvinningsbar plast jämfört med andra sorteringsanläggningar i Europa

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s Globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppenLänk till annan webbplats..

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Till toppen