Kronprinsessan besökte Barndiabetesfonden

Torsdagen den 17 oktober närvarade Kronprinsessan vid Barndiabetesfondens 30-årsjubileum i Linköping.

Kronprinsessan delade ut pris till Per-Ola Carlsson för hans forskning om diabetes hos barn och ungdomar.

Kronprinsessan delade ut pris till Per-Ola Carlsson för hans forskning om diabetes hos barn och ungdomar. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

I samband med jubileet arrangerade fonden en konferens i Linköping där speciellt inbjudna forskare föreläste om barndiabetes. Kronprinsessan inledde konferensen med ett tal:

Through the foundation, I have had the opportunity to follow the scientific advances in diabetes research.

It has been fascinating – but also frustrating. So many children are falling ill with diabetes. But we still don’t know why. Nor do we know why incidence is so high right here in Sweden and Finland.

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprinsessan håller tal på Barndiabetesfondens konferens i Linköping.

Kronprinsessan håller tal på Barndiabetesfondens konferens i Linköping. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Prisutdelning

Efter talet delade Kronprinsessan ut två priser till framstående barndiabetesforskare i Norden och Sverige. Årets pristagare blev Per-Ola Carlsson och Araz Rawshani.

Kronprinsessan delade ut Johnny Ludvigsson-pris för yngre barndiabetesforskare till Araz Rawshani.

Kronprinsessan delade ut Johnny Ludvigsson-pris för yngre barndiabetesforskare till Araz Rawshani. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Under konferensen tog Kronprinsessan del av flera föreläsningar om vad som tros orsaka typ 1-diabetes, och hur det är att leva med sjukdomen.

Kronprinsessan är beskyddare av Barndiabetesfonden sedan 1993.

Om typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar angripit cellerna i bukspottskörteln och förstört dem så att de inte längre kan tillverka insulin. Varför detta sker vet man inte och man vet heller inte varför typ 1-diabetes ökar.

Över 900 barn och sannolikt lika många vuxna insjuknar varje år vilket gör sjukdomen till den absolut vanligaste livshotande sjukdom som drabbar barn. Trots modern teknik och allra bästa behandlingar leder typ 1-diabetes alldeles för ofta till allvarliga följdsjukdomar och förkortad livslängd.

Om Barndiabetes­fonden

Barndiabetesfonden grundades 1989 och är i dag Sveriges största finansiär av forskning om typ 1-diabetes. Förutom insamling till forskning så driver fonden projekt som syftar till att ge hjälp och stöd till drabbade barn, ungdomar och deras familjer.