Kronprinsessan i möte med Landstormsfonden

Onsdagen den 16 oktober deltog Kronprinsessan i sammanträde med styrelsen för stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond som Kronprinsessan är ordförande i.

Kronprinsessan tillsammans med styrelsen för kronprinsessan Margaretas Landstormsfond.

Kronprinsessan tillsammans med styrelsen för kronprinsessan Margaretas Landstormsfond. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond delar årligen ut bidrag till projektinriktad verksamhet inom frivillig försvarsverksamhet.

Kronprinsessan Margareta (1882-1920).

Kronprinsessan Margareta (1882-1920). Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Historik

I augusti 1914 tog kronprinsessan Margareta initiativ till en kommitté som fick namnet Kronprinsessans Centralråd för landstormens beklädnad och utrustning. Kronprinsessan var ordförande i kommittén. I slutet av 1915 samordnades de olika lokala kommittéerna i en landsomfattande förening, vanligen benämnd Beklädnadsföreningen.

År 1921, året efter kronprinsessans bortgång, avvecklades Beklädnadsföreningen och Landstormsfonden bildades. Fonden förvaltades av en styrelse med kronprins Gustaf Adolf som ordförande.

Den 1 januari 1996 antog fonden namnet Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond.

Landstorm

Landstormen var de äldre åldersklasserna i en värnpliktsarmé, vilka var tänkta att ingå i territorialförsvaret vid mobilisering.