Kronprinsessan besöker Island

Den 10–11 oktober besökte Kronprinsessan Island och konferensen Arctic Circle.

Kronprinsessan håller tal på Arctic Circle.

Kronprinsessan håller tal på Arctic Circle. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan inledde besöket på Islands havsforskningsinstitut som har i uppdrag av den isländska regeringen att följa utvecklingen av allt levande i haven och ge råd har man ska bevara havets resurser.

Svenska residenset

På svenska residenset i Reykjavik träffade Kronprinsessan svenska ambassadens medarbetare och ambassadör Håkan Juholt. Kronprinsessan fick där information om aktuella frågor som ambassaden arbetare med.

Kronprinsessan tillsammans med svenska ambassadens medarbetare och ambassadör Håkan Juholt.

Kronprinsessan tillsammans med svenska ambassadens medarbetare och ambassadör Håkan Juholt. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan vid en fotoutställning med porträtt av Nobelpristagare som visas på svenska residenset i Reykjavik.

Kronprinsessan vid en fotoutställning med porträtt av Nobelpristagare som visas på svenska residenset i Reykjavik. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Arctic Circle

Arctic Circle är den största internationella konferensen om Arktis med mer än 2 000 deltagare från 60 länder. Konferensen anordnas årligen och på plats finns representanter från regeringar, organisationer, företag, universitet, tankesmedjor och berörda medborgare.

Efter ett möte med konferensens ordförande Ólafur Ragnar Grimson (president på

I believe that we in the Nordic family - Iceland, Denmark, Finland, Norway and Sweden - are in an excellent position to contribute with the best of our knowledge, ideas and new solutions. It is my hope that the Nordic countries together can be a driving force for a sustainable and peaceful development in the Arctic region.

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprinsessan håller tal vid Arctic Circle.

Kronprinsessan håller tal vid Arctic Circle. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

På eftermiddagen lyssnade Kronprinsessan på föreläsningar som hölls i samband med konferensen.

På kvällen träffade Kronprinsessan unga och inflytelserika ungdomar i åldern 22-35 år vid en middag på svenska residenset.

På kvällen träffade Kronprinsessan unga och inflytelserika ungdomar i åldern 22-35 år vid en middag på svenska residenset. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Besök på Energi­myndigheten och Hellisheiði-verken

Kronprinsessans besök på Island fortsatte fredagen den 11 oktober med ett besök på Energimyndigheten och The Geothermal Training Programme of the United Nations University. Energimyndighetens generaldirektör Dr. Guðni A. Jóhannesson gav en överblick av energisituationen och beskrev de utmaningar och möjligheter som Island, Norden Europa står inför.

Kronprinsessan tillsammans med på elever på energimyndigheten i Reykjavik.

Kronprinsessan tillsammans med på elever på energimyndigheten i Reykjavik. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan besökte de geothermiska kraftverken Hellisheiði, tillsammans med statsrådet Per Bolund och ambassadör Håkan Juholt.

Kronprinsessan besökte de geothermiska kraftverken Hellisheiði, tillsammans med statsrådet Per Bolund och ambassadör Håkan Juholt. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

I projektet CarbFix på Hellisheiði-verken har forskarna utvecklat en metod för att lagra koldioxid i marken. Metoden fångar in koldioxiden som finns i den ånga som bildas i samband med utvinningen av geotermisk energi ur berggrunden. Den infångade gasen blandas sedan med restvatten från kraftverket och pumpas sedan tillbaka ner i berggrunden där koldioxiden omvandlas till mineral.

Kronprinsessan på besök hos Islands presidentpar.

Kronprinsessan på besök hos Islands presidentpar. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Lunch på residenset

Efter en lunch hos president Guðni Jóhannesson och fru Eliza Reid på residenset Bessastaðir besökte Kronprinsessan en anläggning där lågtempererat vatten till ren elektricitet. Anläggningen drivs av isländska Varmaorka tillsammans med det svenska teknikföretaget Climeons.

Anläggningen där lågtempererat vatten omvandlas till ren elektricitet.

Anläggningen där lågtempererat vatten omvandlas till ren elektricitet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s Globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.