Kungen gav högtidliga audienser för nya ambassadörer

Torsdagen den 10 oktober lämnade fyra nyutnämnda utländska ambassadörer över sina kreditivbrev till Kungen i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans med ambassadör Alice Mashingaidze från Zimbabwe.

Kungen tillsammans med ambassadör Alice Mashingaidze från Zimbabwe. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med ambassadör Francisco del Río från Mexiko. Under audiensen bar Kungen mexikanska Aztekiska Örnordens storkors med kedja.

Kungen tillsammans med ambassadör Francisco del Río från Mexiko. Under audiensen bar Kungen mexikanska Aztekiska Örnordens storkors med kedja. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Margus Kolga från Estland
  • Ambassadör Francisco del Río från Mexiko
  • Ambassadör Judith Gough från Storbritannien
  • Ambassadör Alice Mashingaidze från Zimbabwe
Kungen tillsammans med ambassadör Judith Gough från Storbritannien. Under audiensen bar Kungen Strumpebandsordens riddarinsignier.

Kungen tillsammans med ambassadör Judith Gough från Storbritannien. Under audiensen bar Kungen Strumpebandsordens riddarinsignier. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med ambassadör Margus Kolga från Estland. Under audiensen bar Kungen Estlands Vita Stjärnordens storkors med kedja.

Kungen tillsammans med ambassadör Margus Kolga från Estland. Under audiensen bar Kungen Estlands Vita Stjärnordens storkors med kedja. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Under de fyra audienserna lämnade ambassadörerna över sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Kungen anländer till dagens ceremoni och hälsar på vaktchefen och slottsväbeln i Kungliga slottets östra valv.

Kungen anländer till dagens ceremoni och hälsar på vaktchefen och slottsväbeln i Kungliga slottets östra valv. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Ambassadörerna med följe färdas i Hovstallets vagnar uppför Slottsbacken vid Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Ambassadörerna med följe färdas i Hovstallets vagnar uppför Slottsbacken vid Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Ambassadörerna anländer till Kungliga slottets inre borggård.

Ambassadörerna anländer till Kungliga slottets inre borggård. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Ambassadör Alice Mashingaidze från Zimbabwe anländer till Kungliga slottet med UD:s introduktör Klas Gierow.

Ambassadör Alice Mashingaidze från Zimbabwe anländer till Kungliga slottet med UD:s introduktör Klas Gierow. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna