Drottningen överlämnade stipendier till forskare

Torsdagen den 10 oktober överlämnade Drottningen stipendier ur stiftelsen Frimurare Barnhuset till forskare vid en ceremoni på Bååtska palatset i Stockholm.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna och stiftelsen Frimurare Barnhuset.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna och stiftelsen Frimurare Barnhuset. Foto: Fru Bergkvist

Under ceremonin mottog stipendiaterna i pediatrisk forskning (barnhälsovård) stipendiediplom av Drottningen.

Utdelningen avrundades med två föredrag. Doktorand Rebecca Grudin berättade om sin forskning kring psykologhjälp på nätet för ungdomar med depression och doktorand Linnea Johansson berättade om mobilapplikationsstödd fetmabehandling till barn.

Drottningen är stiftelsens beskyddare och har sedan 1995 deltagit i den årliga stipendieutdelningen.

Om stiftelsen Frimurare Barnhuset

Stiftelsens ändamål är att stödja vård och fostran av barn och ungdom. Understöd lämnas till vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning, som kan ha betydelse för stiftelsens huvudändamål.

Till toppen