Kungen delade ut Marcus Wallenbergpriset

Måndagen den 7 oktober delade Kungen ut Marcus Wallenberg­priset till professor Gerhard Schickhofer. Han prisas för sin forskning och utveckling av korslimmat massivträ, CLT, som är ekologiskt hållbart och kan användas för att bygga flervåningshus.

Kungen delar ut Marcus Wallenbergpriset till professor Gerhard Schickhofer.

Kungen delar ut Marcus Wallenbergpriset till professor Gerhard Schickhofer. Foto: Johan Gunséus

Professor Gerhard Schickhofer vid Institutet för timmerteknik och träteknologi på Tekniska universitetet i Graz, Österrike, har lagt den vetenskapliga och tekniska grunden för utvecklingen av korslimmat massivträ, CLT. Materialet är stabilt, kan användas i flervåningshus och är i likhet med timmer ett ekologiskt hållbart och förnybart material.

Marcus Wallenbergpriset delas varje år ut för vetenskapliga upptäckter inom skogsindustriell forskning. Prissumman är två miljoner kronor och årets prisutdelning hölls på Grand Hôtel i Stockholm.

Marcus Wallenbergpriset instiftades 1980 av dåvarande Stora Kopparbergs Bergslags AB, i dag Stora Enso, där Marcus Wallenberg (1899-1982) var styrelseordförande.

Kungaparet vid ankomst tillsammans med Marcus Wallenberg och Fanny Sachs.

Kungaparet vid ankomst tillsammans med Marcus Wallenberg och Fanny Sachs. Foto: Mattias Hellström/SPA