Kronprinsessan vid konferens om Arktis

Torsdagen den 3 oktober närvarade Kronprinsessan vid EU Arctic Forum i Umeå, som arrangeras av Sveriges regering och Europeiska kommissionen.

Kronprinsessan inledde forumet med att hålla ett tal.

Kronprinsessan inledde forumet med att hålla ett tal. Foto: Europeiska kommissionen

Forumet anordnades 3–4 oktober och på plats fanns företrädare för arktiska regioner och kommuner, civilsamhället, urfolk, forskare, studenter, näringslivet med flera. Syftet var att tillsammans diskutera internationellt samarbete och frågor om klimat, miljö och hållbara investeringar i Arktis.

Kronprinsessan och Per-Olof Nutti, styrelseordförande i Sametinget.

Kronprinsessan och Per-Olof Nutti, styrelseordförande i Sametinget. Foto: Europeiska kommissionen

Forumet inleddes med att Kronprinsessan höll ett tal där hon bland annat sade:

The research station in Abisko is where I first understood – many years ago – how even Sweden faces the consequences of climate change. I wish that everyone could go there, to see with their own eyes the dramatic changes taking place in the Arctic right now. I realize, of course, that this is not an option. But what we can do, and must do, is to listen to those with first-hand knowledge.

H.K.H. Kronprinsessan

EU Arctic Forum består av tre huvuddelar: en högnivåsession med deltagande av bland andra utrikesministrar och ledande internationella experter, en "Arctic Stakeholder session" med olika tematiska paneldebatter och en urfolksdialog.

Kronprinsessan i samtal med Monika Kapil Mohta, Indiens ambassadör i Sverige och Vellamvelly Muraleedharan, Indiens utrikesminister.

Kronprinsessan i samtal med Monika Kapil Mohta, Indiens ambassadör i Sverige och Vellamvelly Muraleedharan, Indiens utrikesminister. Foto: Europeiska kommissionen

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s Globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos FN.