Kungen och Kronprinsessan vid kyrkomötets öppnande

Tisdagen den 1 oktober närvarade Kungen och Kronprinsessan vid kyrkomötets öppnande i Uppsala domkyrka.

Kyrkomötets öppnande i Uppsala domkyrka.

Kyrkomötets öppnande i Uppsala domkyrka. Foto: SPA

Kyrkomötet inleddes med en mässa under ledning av biskopen i Visby stift, Thomas Petersson. Därefter förklarades mötet öppnat.

Hedersgäst var den ekumeniske patriarken Bartholomeus I av Konstantinopel. På plats fanns även ärkebiskopen, landshövdingen i Uppsala län, kyrkomötets ordförande, andra- och tredje vice ordföranden, överhovpredikanten och domprosten i Uppsala domkyrka.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter som är valda av Svenska kyrkans medlemmar. Kyrkomötet sammanträder en gång per år, uppdelat på två sessioner under hösten.

Uppsala domkyrka.

Uppsala domkyrka. Foto: SPA