Kronprinsessan beskyddare av Rosa Bandet

Tisdagen den 1 oktober inleds Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. För elfte året i rad är Kronprinsessan beskyddare av kampanjen som pågår under oktober månad.

Kronprinsessan är beskyddare av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj.

Kronprinsessan är beskyddare av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Foto: Micael Engström/Cancerfonden

Som kampanjens officiella beskyddare besökte Kronprinsessan Karolinska Universitetssjukhuset i Solna den 6 september. Under besöket fick Kronprinsessan följa en cancerpatients väg in i sjukvården genom en fiktiv berättelse.

I patologlaboratoriet fick Kronprinsessan se hur vävnad tas om hand, dels för sjukvård, dels för forskning. Kronprinsessan fick även information kring det senaste inom cellterapi samt inom telomerasforskning, ett forskningsområde vilket renderade i nobelpriset 2009.

Som avslutning på besöket fick Kronprinsessan se hur immunceller av typen NK-celler kan användas i cancerbehandling.

Kronprinsessan vid besöket på Karolinska Universitetssjukhuset.

Kronprinsessan vid besöket på Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Micael Engström/Cancerfonden

Kampanj för att bekämpa bröstcancer

Varje år får drygt 60 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Av dessa får närmare 8 000 diagnosen bröstcancer, vilket är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. I dag överlever 8 av 10 som drabbas av bröstcancer.

Rosa Bandet-kampanjen pågår under oktober månad och syftar till att bekämpa bröstcancer genom att finansiera cancerforskning, sprida kunskap om sjukdomen och väcka opinion. Kampanjen har genomförts årligen sedan 2003 och för elfte året i rad är Kronprinsessan kampanjens beskyddare.

Årets designer av Rosa Bandet är parfymkreatören och entreprenören Ben Gorham.