Drottningen vid konferens i FN om barns säkerhet på nätet

Tisdagen den 1 oktober deltog Drottningen i ett högnivåmöte på FN i New York om barns säkerhet på nätet.

Drottningen i FN:s högkvarter i New York.

Drottningen i FN:s högkvarter i New York. Foto: World Childhood Foundation USA

World Childhood Foundation USA och Sveriges FN-representation stod värd för konferensen Children & the Digital World: Threats and Opportunities. Under dagen lanserades en ny rapport om barns säkerhet på nätet, som tagits fram av Teleunionen och UNESCO:s Bredbandskommission för hållbar utveckling.

Rapporten sammanfattar tillgängligt material om risker för barn på nätet och ger förslag på hur deras trygghet online kan främjas.

Drottningen var en av tre huvudtalare på konferensen och i sitt tal sa Drottningen bland annat:

20 years ago, Childhood was founded. My hope then was that I could close the foundation after a few years. However, the sexual abuse and exploitation of children remains a major universal problem and Childhood continues to pioneer solutions addressing it.

H.M. Drottningen

Drottningen talar på FN:s högkvarter i New York.

Drottningen talar på FN:s högkvarter i New York. Foto: World Childhood Foundation USA

World Childhood Foundation

Childhood grundades av Drottningen 1999. Organisationen arbetar för att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA och ger stöd till ungefär 100 projekt i länder över hela världen.