Prins Daniel vid global konferens om entreprenörsskap

Fredagen den 27 september närvarade Prins Daniel vid en global konferens för universitetsbaserade entreprenörscentrum.

Prinsen tas emot av Rasmus Rahm, VD för Stockholm School of Entrepreneurship.

Prinsen tas emot av Rasmus Rahm, VD för Stockholm School of Entrepreneurship. Foto: SPA

Konferensen anordnas av Global Consortium of Entrepreneurship Centers (GCEC) som arbetar för att lyfta aktuella ämnen och frågeställningar inom utbildning och entreprenörsskap. Konferensen arrangeras årligen och värd för årsmötet 2019 var ”Stockholm School of Entrepreneurship” (SSES).

Under besöket lyssnade Prinsen på flera olika föredrag och föreläsningar.

Till toppen