Prins Daniel i samtal med elever om entreprenör­skap

Torsdagen den 26 september besökte Prins Daniel och inspiratörer från Prins Daniels Fellowship Södertälje. Där samtalade de med elever på Täljegymnasiet och besökte bioteknikföretaget Anocca.

Prins Daniel, Gunilla von Platen, Sara Wimmercranz och Pär Svärdsson träffade elever på Täljegymnasiet.

Prins Daniel, Gunilla von Platen, Sara Wimmercranz och Pär Svärdsson träffade elever på Täljegymnasiet. Foto: Södertälje kommun

Under besöket på Täljegymnasiet berättade Prins Daniel och tre inspiratörer från Prins Daniels Fellowship om sina erfarenheter av att driva företag. Inspiratörerna som talade var Gunilla von Platen (Transcom), Sara Wimmercranz (Backing minds) och Pär Svärdson (Apotea) som alla är framgångsrika entreprenörer.

Efter föreläsningen deltog eleverna i rundabordssamtal med Prins Daniel och inspiratörerna för att få konkreta tips och inspiration kring egna företagsidéer.

Under eftermiddagen besökte Prinsen och inspiratörerna företaget Anocca.

Under eftermiddagen besökte Prinsen och inspiratörerna företaget Anocca. Foto: Ola Jacobsen/Anocca

Företagsbesök

Dagen avslutades med ett besök på bioteknikföretaget Anocca som arbetar med individualiserad medicin inom immunonkologi. Företaget har utvecklat en plattform för omprogrammering av det mänskliga immunsystemet, så att sjukdomar, som till exempel cancer, kan behandlas individuellt med stor precision.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft