Prins Daniel tog del av hälsosatsningar i Vallentuna

Onsdagen den 25 september besökte Prins Daniel Vallentuna för att ta del av kommunens arbete med att motverka utanförskap och främja god hälsa för barn, ungdomar och äldre.

Prins Daniel välkomnas av eleverna på Hagaskolan i Vallentuna.

Prins Daniel välkomnas av eleverna på Hagaskolan i Vallentuna. Foto: SPA

Foto: SPA

Besöket inleddes på Hagaskolan där 750 av skolans elever välkomnade Prinsen på skolgården.

Därefter fick Prins Daniel en kortare information kring Vallentunas kulturskolas verksamhet. På skolgården genomfördes också en dansuppvisning. Kulturskolan spelade också musik.

Inne i skolan fick Prinsen ta del av hur kommunen arbetar med att främja god hälsa bland ungdomar. Man berättade också hur man tillsammans med Generation-Pep har en särskild satsning på att få fler barn i rörelse.

LIKE-aktiviteter

Vid skolan har man också ett särskilt projekt, ”LIKE”, som Prinsen fick fördjupad information kring ute på skolgården.

Foto: SPA

Under 45 minuter av varje skolvecka får eleverna prova på aktiviteter. Aktiviteterna varierar mellan klasserna och syftar till allsidig motorisk utveckling, rörelse­rikedom, välbefinnande och långsiktig hälsa. Alla aktiviteter är kopplade till läroplanen för årskurs 1–3 i flera ämnen, till exempel svenska, bild samt idrott och hälsa.

Prins Daniel träffar deltagare i kommunens projekt ”LIKE”.

Prins Daniel träffar deltagare i kommunens projekt ”LIKE”. Foto: SPA

Besök på Sports Club Vallentuna

Efter skolbesöket begav sig Prins Daniel till Sports Club Vallentuna. Där berättade ansvariga kring samarbetet mellan kommun och näringsliv för att få fler barn, unga och äldre i rörelse.