Kronprinsessan namngav forskningsfartyget R/V Svea

Onsdagen den 25 september besökte Kronprinsessan Lysekil och deltog vid namngivningen av SLU:s nya forskningsfartyg R/V Svea, samt besökte SLU:s havsfiskelaboratorium.

Kronprinsessan namnger forskningsfartyget Svea.

Kronprinsessan namnger forskningsfartyget Svea. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Jan-Olov Johansson vid ankomsten till Lysekil.

Kronprinsessan tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Jan-Olov Johansson vid ankomsten till Lysekil. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Besöket i Lysekil inleddes i societetshuset Oscar med ett seminarium kring hav i förändring samt hur SLU arbetat med att anskaffa R/V Svea och vilka möjligheter fartyget ger forskningen. Flera av talarna som medverkade vid seminariet lyfte vikten av R/V Sveas betydelse för hur SLU och SMHI kan samverka ännu bättre kring forskning.

Kronprinsessan hälsar på deltagarna vid seminariet.

Kronprinsessan hälsar på deltagarna vid seminariet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Professor Lars Arneborg, en av SMHI:s forskare, berättade om hur forskarna kan se effekterna av tidig miljöförstöring i Östersjön och hur lång tid det kan ta för viss typ av miljöförstöring att försvinna.

Fartyget en viktig plattform för samverkan

Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och Vattenmyndigheten, summerade seminariet och talade om att vi måste se ekosystemet i sin helhet. Vad händer till exempel med resten av ekosystemet när vi fiskar? Östersjön ett av världens mest förorenade innanhav, men också ett av världens mest forskade.

– Arbetet är komplext med många olika aktörer och därför är samverkan viktigt. Svea är ett steg i rätt riktning och blir en viktig plattform, sade Jakob Granit.

Kronprinsessan under seminariet tillsammans med länsstyrelsens kanslichef Mikael Cullberg, kommunstyrelsens ordförande Jan-Olov Johansson och SLU:s rektor Maria Knutson Wedel.

Kronprinsessan under seminariet tillsammans med länsstyrelsens kanslichef Mikael Cullberg, kommunstyrelsens ordförande Jan-Olov Johansson och SLU:s rektor Maria Knutson Wedel. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Efter lunch ägde namngivningsceremonin av R/V Svea rum på Gullmarskajen. Talade gjorde bland andra statssekreterare vid Näringsdepartementet Per Callenberg, statssekreterare vid Miljödepartementet Gunvor G Ericson, SMHI:s generaldirektör Rolf Brennerfelt samt Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén. Därefter välkomnade kommunfullmäktiges ordförande Klas-Göran Henriksson R/V Svea till Lysekil.

Ceremonin avslutades med att Kronprinsessan namngav R/V Svea:

Jag ger dig namnet Svea, må lycka och välgång följa dig, din besättning och alla ombord, på dina uppdrag över haven.

H.K.H. Kronprinsessan

Därefter fick Kronprinsessan en rundvisning av fartyget Svea.

Kronprinsessan avslutade dagen med ett besök vid SLU:s havsfiskelaboratorium där Noél Holmgren, prefekt vid institutionen för akvatiska resurser hälsade välkommen och berättade om institutionen. Därefter berättade forskarna Joakim Hjelm och Mattias Sköld bland annat kring situationen för Östersjötorsken, marina skyddsområden samt utmaningar med fisk och fiske.

Forskningsfartyget R/V Svea

R/S Sveas kärnverksamhet är ekosystemundersökningar med fokus på regelbunden övervakning av fiskbestånd och vattenkvalitet som genomförs av SLU och SMHI.

Moderna ekolod, undervattensfarkoster, strömmätare och annan avancerad utrustning skapar mycket goda förutsättningar för forskning och miljöövervakning i Östersjön och Västerhavet. Svea är också ett av världens tystaste och miljövänligaste forskningsfartyg.

R/V Svea ägs av SLU och för driften ansvarar Sjöfartsverket.

Havsfiskelaboratoriet

Havsfiskelaboratoriet arbetar med biologisk datainsamling, bestånds- och ekosystemanalys samt vetenskaplig rådgivning som grund till förvaltningsbeslut, både nationellt och internationellt.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s Globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.