Drottningen vid diplom­ceremoni för Majblomman

Onsdagen den 25 september kom 25 elever från Adolf Fredriks musikklasser till Kungliga slottet för att ta emot diplom ur Drottningens hand. Drottningen är Majblommans högsta beskyddare.

Drottningen tillsamman med Adolf Fredriks musikklasser, vinnarna i Majblommans insamlingstävling.

Drottningen tillsamman med Adolf Fredriks musikklasser, vinnarna i Majblommans insamlingstävling. Foto: Mattias Hellström/SPA

Eleverna från Adolf Fredriks musikklasser årskurs 6–8 vann Majblommans insamlingstävling 2019. Musikklasserna har vunnit tävlingen många gånger.

Drottningen hälsar barnen välkomna till diplomeringsceremonin i Bernadottebiblioteket.

Drottningen hälsar barnen välkomna till diplomeringsceremonin i Bernadottebiblioteket. Foto. Mattias Hellström/SPA

Vid diplomeringsceremonin i Bernadottebiblioteket belönades också andra barn som på olika sätt jobbat föredömligt med majblommeförsäljningen:

 • Fotbollslaget Frölunda IF, pojkar 2006
 • Siri och Elliot Liljeberg
 • Melvin Falk
 • Soran Faraj
 • Maja Ek
 • Dora Bahati och Sara Yildis
 • Kevin Tönne
 • Max Forsberg och Julia Zaitseva
 • Julia Moser
 • Maximilian ”Maxi” Svensson
 • Alice Almarales Mossberg
Dora Bahati och Sara Yildis från Sollentuna har tillsammans jobbat så bra med sin majblommeförsäljning att de fått uppmärksamhet i media.

Dora Bahati och Sara Yildis från Sollentuna har tillsammans jobbat så bra med sin majblommeförsäljning att de fått uppmärksamhet i media. Foto: Mattias Hellström/SPA

Majblomman har funnits sedan 1907 och är Sveriges största barnhjälps­organisa­tion. Insamlingen pågår under två veckor. Därefter hjälper Majblomman barn på flera sätt under hela året, för att lindra effekten av barnfattigdom och ekonomisk utsatthet. Det sker genom direkta bidrag till enskilda barn, extra tillskott till skolor och föreningar, opinionsbildning, folkbildning, forskning och sommarverksamhet.

Alice Almarales Mossberg är Majblommans Konstnär 2019. Hennes tavla med budskapet att alla barn är värdefulla oavsett ursprung, har fått mycket uppmärksamhet.

Alice Almarales Mossberg är Majblommans Konstnär 2019. Hennes tavla med budskapet att alla barn är värdefulla oavsett ursprung, har fått mycket uppmärksamhet. Foto: Mattias Hellström/SPA

Årets Majblommeförening

Vid ceremonin belönades Lessebo Majblommeförening och Majblomme­föreningen i Enköping genom att Drottningen överlämnade diplom med utmärkelsen Årets Majblommeförening.

Årets forskare

De pengar som samlas in vid försäljningen av Majblomman går också till forskning där barns välbefinnande står i fokus. Drottningen delade ut diplom till följande forskare:

 • Britt-Mari Gilljam för sitt projekt ”Tillämpning av Barnkonventionen inom pediatrisk vård – genom användning av ett självrapporterande frågeformulär för att mäta barns upplevelse av delaktighet”
 • Fredrik Alm, Årets Rolf Zetterström-stipendiat, berättar om sitt projekt ”Smärta och smärtbehandling i samband med tonsilloperation – barn och närståendes perspektiv på smärtsituationen”