Kungaparet närvarade vid vigningen av Stockholms nye biskop

Söndagen den 22 september närvarade Kungen och Drottningen i Uppsala domkyrka när Stockholms stift fick en ny biskop.

Kungaparet tillsammans med ärkebiskopen, Stockholms nyvigde biskop, Svenska kyrkans övriga biskopar samt utländska gäster utanför Uppsala domkyrka.

Kungaparet tillsammans med ärkebiskopen, Stockholms nyvigde biskop, Svenska kyrkans övriga biskopar samt utländska gäster utanför Uppsala domkyrka. Foto: Magnus Aronson/Ikon/Svenska kyrkan

Stiftsadjunkt Andreas Holmberg vigdes till ny biskop i Stockholms stift under söndagen.

Vigningsgudstjänsten leddes av ärkebiskopen i närvaro av Svenska kyrkans övriga biskopar samt utländska gäster.

Om Stockholms stift

Stockholms stift bildades 1942 och är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift. Stiftet sträcker sig från Össeby i norr till Botkyrka i söder och Djurö-Möja-Nämdö i öster till Adelsö-Munsö i väster.