Kungen gav högtidliga audienser för nya ambassadörer

Torsdagen den 19 september lämnade fyra nyutnämnda utländska ambassadörer över sina kreditivbrev till Kungen i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans med Tysklands ambassadör Anna Elisabeth Prinz. Under audiensen bar Kungen storkorset av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden.

Kungen tillsammans med Tysklands ambassadör Anna Elisabeth Prinz. Under audiensen bar Kungen storkorset av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Kungen hälsar på ambassadör Apolinario Jorge Correia från Angola.

Kungen hälsar på ambassadör Apolinario Jorge Correia från Angola. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Apolinario Jorge Correia från Angola
  • Ambassadör Maria Teresa Kralikas från Argentina
  • Ambassadör Mohammed bin Maktoum bin Rashed AlMaktoum från Förenade Arabemiraten
  • Ambassadör Anna Elisabeth Prinz från Tyskland
Kungen och ambassadör Maria Teresa Kralikas från Argentina. Under audiensen bar Kungen argentinska S:t Martinordens storkors med kedja.

Kungen och ambassadör Maria Teresa Kralikas från Argentina. Under audiensen bar Kungen argentinska S:t Martinordens storkors med kedja. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Under de fyra audienserna lämnade ambassadörerna över sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Ambassadör Mohammed bin Maktoum bin Rashed AlMaktoum från Förenade Arabemiraten tas emot av Kungen vid dagens audiens.

Ambassadör Mohammed bin Maktoum bin Rashed AlMaktoum från Förenade Arabemiraten tas emot av Kungen vid dagens audiens. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Kungen anländer till dagens ceremoni och hälsar på vaktchefen och slottsväbeln i Kungliga slottets östra valv.

Kungen anländer till dagens ceremoni och hälsar på vaktchefen och slottsväbeln i Kungliga slottets östra valv. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Ambassadörerna med följe färdas i Hovstallets vagnar uppför Slottsbacken vid Kungliga slottet.

Ambassadörerna med följe färdas i Hovstallets vagnar uppför Slottsbacken vid Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Ambassadörerna anländer till Kungliga slottet via Södra valvet.

Ambassadörerna anländer till Kungliga slottet via Södra valvet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Marinens musikkår spelar vid ankomsten till Inre borggården.

Marinens musikkår spelar vid ankomsten till Inre borggården. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna