Kungen besökte Tullverket

Onsdagen den 18 september besökte Kungen Tullverket i Malmö för att få information om verksamheten.

Under Kungens besök gör Tullverket ett beslag på ett paket med den narkotikaklassade drogen kat.

Under Kungens besök gör Tullverket ett beslag på ett paket med den narkotikaklassade drogen kat. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Tullverket har till uppgift att ta in tull, skatter och andra avgifter och kontrollerar att inga otillåtna varor och substanser förs in i landet.

Kungens besök inleddes på Postnords brevterminal Malmö Ban där Tullverket kontrollerar inkommen post. Under 2018 gjorde Tullverket över 600 beslag i post- och kurirflödet i Malmö varav cirka 40 procent av beslagen var narkotika och dopingmedel.

Madeleine Ekstrand på Tullverket berättar om deras samarbete med Postnord på brevterminalen Malmö Ban.

Madeleine Ekstrand på Tullverket berättar om deras samarbete med Postnord på brevterminalen Malmö Ban. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

På plats visade Tullverket hur de med hjälp av sökhundar effektiviserar arbetet för att hitta misstänkta brev och paket. Hunden Doris sökte snabbt igenom sju postburar med paket som kommit in samma morgon och markerade ett av paketen som misstänkt. Efter vidare undersökning visade sig paketet innehålla den narkotikaklassade drogen kat.

Utöver olika sorters narkotika är Tullverkets sökhundar utbildade i att söka efter vapen och ammunition.

Utöver olika sorters narkotika är Tullverkets sökhundar utbildade i att söka efter vapen och ammunition. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

I dag har Tullverket totalt cirka 40 sökhundar som tjänstgör på flera olika platser i landet. Det tar mellan fem och åtta månader att grundutbilda en sökhund. Efter godkänd certifiering tas sökhunden i operativ tjänst tillsammans med en hundförare.

Under besöket visade Tullverket även upp den 3D-skanner som används för att söka igenom paket och ett instrument som man mäta och upptäcka upp emot 15 000 ämnen och substanser.

Kontrollplats vid Öresundsbron

Dagens andra besök gjordes på Tullverkets kontrollplats vid Öresundsbron, Lernacken. Där fick Kungen information om Tullverkets brottsbekämpande verksamhet och samarbetet med gränspolisen.

Sedan Öresundsbron öppnade för 19 år sedan har Tullverket gjort 20 000 narkotikabeslag på en mängd av 100 ton.

Sedan Öresundsbron öppnade för 19 år sedan har Tullverket gjort 20 000 narkotikabeslag på en mängd av 100 ton. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Tullverkets mobila skanner som kan röntga hela lastbilar.

Tullverkets mobila skanner som kan röntga hela lastbilar. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Anton Kjellberg och Stefan Wimnér visar hur de med hjälp av skannerns bild snabbt kan se om det finns några misstänkta föremål eller varor som kräver vidare undersökning.

Anton Kjellberg och Stefan Wimnér visar hur de med hjälp av skannerns bild snabbt kan se om det finns några misstänkta föremål eller varor som kräver vidare undersökning. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna