Kungaparet vid högtidlighållande av demokratijubileet

Onsdagen den 18 september närvarade Kungaparet vid Sveriges kommuner och landstings högtidlighållande av demokratijubileet i Stockholms stadshus.

Kungen håller tal vid demokratijubileet i Stockholms stadshus.

Kungen håller tal vid demokratijubileet i Stockholms stadshus. Foto: Hans Alm

I år är det 100 år sedan de första kommunalvalen hölls med en allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Sveriges kommuner och landsting uppmärk­sammar jubileet med ett särskilt firande som inleddes 18 september med seminarier i Riksdagen och ett högtidlighållande i Stockholms stadshus.

Kungaparet tillsammans med deltagare i högtidlighållandet av demokratijubileet.

Kungaparet tillsammans med deltagare i högtidlighållandet av demokratijubileet. Foto: Hans Alm

Tema för seminarierna var demokratins utveckling de senaste 100 åren, från kampen för kvinnors rösträtt till dagens arbete med mellanvalsdemokrati.

Kvällen inleddes med att Kungen höll ett tal där han sade:

Allmän och lika rösträtt är en milstolpe i vårt lands historia och en startpunkt för vår moderna svenska demokrati. Fler fick rätten att rösta. Och varje röst fick lika vikt. Den principen kan synas självklar för oss i dag. Men för hundra år sedan omformade den vårt samhälle i grunden.

H.M. Konungen

Kungen vid middagen i Stockholms stadshus.

Kungen vid middagen i Stockholms stadshus. Foto: Hans Alm

Till toppen