Kungen gav företräde för talmannen

Torsdagen den 12 september gav Kungen företräde för talmannen Andreas Norlén.

Kungen tillsammans med talmannen Andreas Norlén vid dagens företräde.

Kungen tillsammans med talmannen Andreas Norlén vid dagens företräde. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Talmannen redogjorde under mötet för de aktuella frågorna i riksdagen.