Drottningen besökte Netclean

Torsdagen den 12 september besökte Drottningen, tillsammans med World Childhood Foundation, företaget Netclean Technologies i Göteborg som arbetar för att stoppa sexuella övergrepp mot barn.

Netcleans utvecklare Mattias Lasu visar Drottningen den digitala mjukvara som Netclean utvecklat för att upptäcka och stoppa bilder och filmer som visar sexuella övergrepp mot barn.

Netcleans utvecklare Mattias Lasu visar Drottningen den digitala mjukvara som Netclean utvecklat för att upptäcka och stoppa bilder och filmer som visar sexuella övergrepp mot barn. Foto: Carlo Baudone

Netclean har utvecklat ett digitalt verktyg som liknar ett anti-virusprogram men som istället för virus kan upptäcka bilder och filmer där barn utsätts för sexuella övergrepp. Verktyget erbjuds organisationer och företag som vill säkerställa att sådant material inte existerar i anställdas jobbdatorer. Enligt Netclean har 1 av 500 anställda material där barn utsätts för sexuellt våld på sin jobbdator.

Under besöket fick Drottningen en rundvandring i Netcleans lokaler och hälsa på medarbetare.

Under besöket fick Drottningen en rundvandring i Netcleans lokaler och hälsa på medarbetare. Foto: Carlo Baudone

Netclean ger sedan 2015 även årligen ut en rapport om sexuella brott mot barn. Rapporten ger en insikt i hur polis och rättsväsendet i länder över hela världen arbetar med dessa typer av brott.

När Netclean startade sin verksamhet bidrog World Childhood Foundation med stöd för att utveckla den nya tekniken.

Under besöket fick Drottningen även information om Safer Society Groups övriga bolag Griffeye och Paliscope.

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA och ger stöd till ungefär 100 projekt i 16 .