Det nya riksmötet öppnat av Kungen

Tisdagen den 10 september öppnade Kungen 2019/2020 års riksmöte. Det nya riksdagsåret har därmed inletts.

Kungen höll tal och öppnade 2019/2020 års riksmöte.

Kungen höll tal och öppnade 2019/2020 års riksmöte. Foto: Henrik Montgomery/TT

Kortegen anländer till Norrbro.

Kortegen anländer till Norrbro. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kungafamiljens medlemmar åkte traditionsenligt hästanspänd kortege till riksdagshuset. På trappan välkomnades Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel, Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia av riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungaparet i en av Hovstallets vagnar.

Kungaparet i en av Hovstallets vagnar. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparet i kortegen på Norrbro.

Kronprinsessparet i kortegen på Norrbro. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Utanför riksdagshuset paraderade grenadjärer ur Livgardet samtidigt som Arméns musikkår spelade.

Kungafamiljen tas emot av talman Andreas Norlén på Riksdagshusets trappa.

Kungafamiljen tas emot av talman Andreas Norlén på Riksdagshusets trappa. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

De landskap som i år var utvalda att prägla program, musik och utsmyckning vid öppningsceremonin var Härjedalen, Medelpad, Hälsingland, Dalarna och Gästrikland.

Inne i riksdagshuset hälsade Kungafamiljen på statsminister Stefan Löfven och de vice talmännen. Därefter lyssnade gästerna till Vikarbys lilla spelmanslag som spelade i stora trapphallen.

Öppningsceremoni i kammaren

Ceremonin i kammaren inleddes med att riksdagsledamöterna och de övriga gästerna gemensamt sjöng Kungssången.

Limu limu Lima, Kristallen den fina och Glädjens blomster framfördes sedan av hovsångerskan Anna Larsson.

Talmannen begärde därefter att Kungen förklarade riksmötet öppnat.

Öppningsceremonin i riksdagens plenisal.

Öppningsceremonin i riksdagens plenisal. Foto: Jonas Ekströmer/TT

I sitt tal till riksdagens ledamöter sade Kungen bland annat:

Sveriges framtid formas inte enbart i denna kammare, utan lika mycket av utvecklingen i vår omvärld. Men de beslut som fattas här inne påverkar ändå alla i vårt land. Inte sällan för generationer framöver. De är trådar i den väv som utgör vår framtid.

H.M. Konungen

Efter ytterligare musikframträdanden avgav statsministern sin regeringsförklaring.

Kungafamiljen anländer till Storkyrkan tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén, domprost Hans Ulfvebrand och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren.

Kungafamiljen anländer till Storkyrkan tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén, domprost Hans Ulfvebrand och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Riksdagsgudstjänst

Under förmiddagen inledde Kungafamiljen dagen genom att närvara vid riksdagsgudstjänsten i Stockholms storkyrka. På kyrktrappan välkomnade talman Andreas Norlén, domprost Hans Ulfvebrand och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren.

Kungafamiljen sitter i kungsstolarna som är från 1670-talet och Karl XI:s tid.

Kungafamiljen sitter i kungsstolarna som är från 1670-talet och Karl XI:s tid. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Musik framfördes av S:t Jacobs kammarkör under ledning av domkyrkokantor Gary Graden. Musik framfördes också av domkyrkoorganist Mattias Wager samt Marinens musikkår.

Föreställning i Stockholms konserthus

På kvällen närvarade Kungafamiljen vid en föreställning i Konserthuset med anledning av riksmötets öppnande.