Kungen gav företräde för Finlands talman

Måndagen den 9 september gav Kungen audiens för Matti Vanhanen, talman i Finlands riksdag.

Kungen och Finlands talman Matti Vanhanen.

Kungen och Finlands talman Matti Vanhanen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Finlands talman är i Sverige på ett officiellt besök den 9 september på inbjudan av riksdagens talman Andreas Norlén.

Under besöket i Sverige kommer talmannen bland annat att träffa ledamöter från riksdagens utrikesutskott och Nordiska rådets svenska delegation.