Kungen gav företräde för Gotlands läns nya landshövding

Torsdagen den 5 september gav Kungen företräde på Kungliga slottet för Anders Flanking, ny landshövding i Gotlands län.

Kungen och Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.

Kungen och Anders Flanking, landshövding i Gotlands län. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Anders Flanking är ny landshövding i Gotlands län sedan den 1 juni 2019. Han har tidigare varit länsråd vid Länsstyrelsen i Kronobergs län, kommunalråd, riksdagsledamot och partisekreterare. Mellan 2011 och 2014 var han statssekreterare på Miljödepartementet.

Om Sveriges län

Sverige består av 21 län. Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen.

Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Länsstyrelserna inrättades när Axel Oxenstierna år 1634 reformerade stats­förvaltningen i Sverige.