Kungen gav företräde för statsministern

Onsdagen den 4 september gav Kungen företräde för statsminister Stefan Löfven, som informerade Kungen om aktuella frågor.

Kungen och statsminister Stefan Löfven.

Kungen och statsminister Stefan Löfven. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter.

På Kungl. slottet hålls återkommande informationskonseljer vid vilka Kungen, Kronprinsessan, statsministern och statsråden deltar.

Dagens företräde var det första enskilda mötet mellan Kungen och statsministern sedan regeringen tillträdde i januari 2019. Dessa möten kommer framgent att hållas regelbundet.