Prins Daniel öppnade 100 meter Pep

Söndagen den 1 september öppnade Prins Daniel 100 meter Pep i Huvudsta i Solna – den första Pep-parken i Sverige.

Prins Daniel vid invigningen vid Pep-parken i Huvudsta.

Prins Daniel vid invigningen vid Pep-parken i Huvudsta. Foto: SPA

Inledningsvis hälsade Carolina Klüft, verksamhetschef vid Generation Pep, alla välkomna. Prinsen talade därefter och sade:

I det moderna samhället sitter vi allt mer stilla, gäller vuxna som barn. För många barn har äventyret flyttat från aktiv utomhuslek till passivt, stillasittande, inomhus framför skärmen.

Jag är dock övertygad om att vi alla, barn som vuxna, har en naturlig rörelseglädje inom oss. Det gäller bara att hitta den!

Fler behöver få möjligheten att röra på sig på ett roligt och tillgängligt sätt. Barn, unga, vuxna; tillsammans och utifrån sina egna unika förutsättningar.

H.K.H. Prins Daniel

Foto: SPA

Pehr Granfalk, kommunstyrelseordförande i Solna, samt Fabeges vice vd Klaus Hansen Vikström talade därefter om varför de engagerat sig i parken och vikten av rörelseglädje.

Deltagare från FUNtasiFabriken uppträdde och därefter visades Pep-parkens olika aktiviteter där barn och vuxna fick möjlighet att prova.

I Pep-parken finns redskap och utrustning för lek, rörelse och vardagsmotion för barn, ungdomar och vuxna.

Om "100 meter Pep"

"100 meter Pep är den första av de tre aktivitetsparker – så kallade "Pep-parker" – som ska uppföras i Solna. Förutom i Huvudsta planeras en park i Arenastaden och en i Hagaparken. Syftet med parkerna är att ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till rörelse och motion i en miljö som uppmuntrar till såväl lek som träning.

Parken innehåller redskap och utrustning anpassade för olika åldrar och funktionsvariationer, och stimulerar till såväl spontan som planerad aktivitet. Tanken är att utbudet ska utveckla rörelseförmåga, koordination och andra fysiska färdigheter, samtidigt som miljön uppmuntrar till lek och rekreation – här finns till exempel studsmatta, balansgång, löparbana, en utomhusscen och planteringar med ätbara frukter och bär. Parken kan också fungera som ett utegym för vuxna.

Pep-parkerna i Solna är ett samarbete mellan Solna stad, Fabege och Generation Pep.

Prinsen och Carolina Klüft tillsammans med deltagarna från FUNtasiFabriken som uppträdde under invigningen.

Prinsen och Carolina Klüft tillsammans med deltagarna från FUNtasiFabriken som uppträdde under invigningen. Foto: SPA

Prins Daniel tillsammans med Carolina Klüft, Pehr Granfalk samt Klaus Hansen Vikström vid invigningen av Pep-parken.

Prins Daniel tillsammans med Carolina Klüft, Pehr Granfalk samt Klaus Hansen Vikström vid invigningen av Pep-parken. Foto: SPA

Generation Pep

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och lanserades av Prins Daniel år 2016 i Visby tillsammans med svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Generation Peps vision är att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Pep arbetar för att sprida kunskap, inspirera och stödja såväl barn och unga, som föräldrar och andra vuxna i barns närhet.